کمک‌های ۲-۱-۱ از اینجا شروع می‌شود

زندگی همیشه آسان نیست، اما یاری جستن آسان است.

با شماره ۲-۱-۱ تماس گرفته و به زبانی که ترجیح می‌دهید، درخواست کمک نمایید. ترجمه شفاهی به بیش از ۱۵۰ زبان قابل دسترسی است.

این امکانات رایگان، محرمانه، ۲۴ ساعته و هر روز هفته در دسترس است.

هرگاه تماس گرفتید، یکی از منابع هدایتگر این مرکز به شما کمک کرده تا برنامه‌ها و خدماتی را بر اساس نیازهای فردی‌‌ و در منطقه جغرافیایی‌‌اتان بیابید.

در صورت نیاز به کمک با ۲-۱-۱ تماس بگیرید:

  • نیازهای اساسی مانند غذا و سرپناه،
  • حمایت‌ برای سلامت روان و اعتیاد،
  • کمک‌های حقوقی و مالی،
  • حمایت‌ و پشتیبانی از سالمندان و موارد دیگر.

کلیه برنامه‌ها و خدماتی که به افراد تماس‌گیرنده ارجاع می‌دهیم در وب‌سایت ما قابل جستجو هستند. اما در حال حاضر، وب سایت فقط به زبان انگلیسی در دسترس است.

بودجه بی‌سی۲۱۱ [BC211] از طریق حمایت سخاوتمندانه یونایتد وی [United Way]، استان بریتیش کلمبیا و شهر ونکوور تأمین می‌شود.